<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Backchannel Tools (for the Museum)

CommonplaceStudio

€ 7.500

Commonplace Studio (ontwerpers Jon Stam en Simon de Bakker) werken met 'Backchannel Tools' aan alternatieven voor museale presentaties gericht op ontwerp en toegepaste kunst. De studio signaleert dat musea steeds meer gebruik maken van digitale media voor experience-gerichte presentaties en dat tijdelijke tentoonstellingen gebruikt worden voor het agenderen van actuele thema's. Op verzoek van en in samenwerking met het Kunstgewerbemuseum in Dresden wordt het museum als testsite gebruikt voor ontwerp-interventies. Het museum heeft een historische band met vormgeving, maar het zoekt naar manieren om actuele (ontwerp)kwesties te representeren. Met de bouw van flexibele ruimtes en met een verfijnd gebruik van digitale media worden mogelijkheden gecreëerd om de permanente collectie een nieuw narratief te geven. Commonplace Studio beoogt nieuwe digitale media te ontwerpen die flexibel en sensitief ingezet worden om een actueel en meer agenderend verhaal te vertellen bij de permanente opstellingen, die tegelijk meer recht doen aan de te presenteren artefacten. Commonplace Studio vraagt een startsubsidie aan voor het verkennen van drie kwesties: hoe kan een wandtekst worden ingezet als hypertext, hoe kan een museum kennis delen die inspireert tot de productie van nieuw werk en hoe kan een online collectie een materiële vorm krijgen in het museum? Met het project beoogt Commonplace Studio te onderzoeken hoe ontwerp ingezet kan worden om musea een nieuwe, waardevolle rol kunnen laten spelen in de maatschappij.

website

www.commonplace.nl