<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Baken van Slib

Living Landscapes / Deltascapes

€ 30.000

Living Landscapes / Deltascapes onderzoekt met Baken van Slib op welke manier het afvalproduct baggerslib als grondstof ingezet kan worden. Hierbij onderzoekt de aanvrager wat baggerslib precies is en hoe de baggerindustrie functioneert aan de hand van cartografisch onderzoek en veldwerk. Living Landscapes / Deltascapes werkt samen met slibinnovators NETICS die vanuit hun expertise nieuwe denkrichtingen genereren, inhoudelijke voorstellen toetsen, contacten leggen en experimenten uitvoeren. Het team wordt verder uitgebreid met drie experts op het gebied van transitieopgaven, communicatie en het milieu. Het onderzoek resulteert in een te publiceren narratief over baggerslib als onontdekte grondstof en hoe deze inzetbaar is in verschillende ruimtelijke transitieopgaven. Het team verwerkt de resultaten van de landschappelijke studie naar de kansen en knelpunten van toegepaste baggerslib in een kaart en infographic. Tot slot ontwikkelt het team een te exposeren fysieke installatie 'Baken van Slib' dat de eigenschappen van baggerslib blootlegt. Met het artikel, de kaart en infographic en de installatie wil Living Landscapes / Deltascapes niet alleen vakgenoten, maar ook een breder publiek kennis laten maken met het nieuwe narratief van het Nederlandse sliblandschap.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

livinglandscapes.nl