<
toekenningen

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 → Programma

Baltan Laboratories 2019-2020

€ 200.000

Onder voorwaarde toegekend, € 100.000 per jaar gedurende twee jaar

Stichting Baltan Laboratories positioneert zich als netwerk- en kennisorganisatie op lokaal en internationaal niveau. De stichting noemt zichzelf een 'lab for 21st Century t(h)inkering' en richt zich op fundamenteel onderzoek naar 'real world challenges'. In het komend jaarprogramma stelt Baltan vier thema's centraal: 'homo sensorium', 'homo sociologicus', 'homo economicus' en 'homo ludens'. De thema's komen terug in diverse onderzoeksprojecten, workshops, artists-in residencies en presentaties. Als mensen bevinden we ons volgens Baltan permanent 'in paradoxale betekenisvelden'. Om een holistisch mensbeeld te kunnen ontwikkelen bevordert het lab artistiek onderzoek dat zich bij uitstek bezighoudt met die paradoxen. Middels het programma beoogt Baltan kruisbestuiving aan te jagen tussen kunst, wetenschap, design en technologie. Baltan werkt onder meer samen met culturele instellingen als het Van Abbemuseum en STRP en educatieve instellingen als de Design Academy, Creative Lab Brainport, Fontys ICT, HKU en Avans Den Bosch. Daarnaast werkt het lab structureel samen met bedrijven als St. Trudo, Fourtress, Holst Centre, Sensiks, Nobleo, Philips en Joanknecht. Internationale samenwerkingspartners zijn onder meer LATRA (GR), Thought Works (NYC) en RIXC (Letland).

website

www.baltanlaboratories.org