<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Startsubsidie

Bangkok: Reconnecting the river and the city

DEFACTO Architectuur en Stedenbouw

€ 7.500

Met dit project wilt DEFACTO de lokale autoriteiten van de stad en de bewoners een alternatief perspectief bieden die de oplossingen van overstromingsrisico's in Bangkok integreert in een inclusieve openbare ruimte. Het doel is om een debat te starten waarin de relatie van de rivier en de stad verder wordt onderzocht. Hiermee beoogt het team te voorkomen dat een infrastructuur wordt toegepast die de afstand tussen deze twee groter maakt. In dit project organiseert DEFACTO lokale design workshops (bestaande uit drie sessies) om de potentie en draagkracht van het project verder te onderzoeken. Hierbij zullen zij samenwerken met Yossapon Boonsom van SHMA en studenten van KMUTT University. Deelnemers van de workshop zijn o.a. technici, ontwerpers en lokale bewoners om de verschillende perspectieven in kaart te brengen. De uitkomsten van de activiteiten resulteren in de volgende fase in een volledig onderzoeksvoorstel dat wordt aangeboden aan het stadsbestuur.

website

d.efac.to