<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma

BASK IT!

Crafts Council

€ 100.000

Stichting Crafts Council Nederland is opgericht in 2013. De instelling zet zich in voor de ontwikkeling en versterking van de ambachten en de creatieve ambachtscultuur. Crafts Council NL heeft naar eigen zeggen het versplinterde domein van de ambachten meer zichtbaar gemaakt. De stichting brengt 'meesters' en 'leerlingen' bij elkaar, heeft aandacht voor beheer en behoud van oude technieken, verzamelt en verspreidt kennis en biedt een (internationaal) podium. Ze focust op de hybride praktijk van het ambachtelijke makerschap. De nieuwe makers die opereren in dit domein noemt de instelling 'maker-designers'.

In het activiteitenprogramma stelt Crafts Council (CC) de techniek van het mandenvlechten ofwel basketry centraal. De techniek bestaat in verschillende vormen over de gehele wereld en wordt sinds mensenheugenis ingezet om driedimensionale vormen te maken die ingezet kunnen worden als gebruiksvoorwerp of architectonisch element. De kennis over de techniek is echter aan het verdwijnen stelt CC, wat onder ander blijkt uit het feit dat er nog meer één opleiding is in Europa waar de techniek onderwezen wordt. Het programma gaat via twee subthema's in op de bijzonder eigenschappen, mogelijkheden en nieuwe toepassingen en de sociaal maatschappelijke context van de techniek. Onder het subthema Etymologie van basketry wordt ingegaan op oorsprong van de techniek, materiaalgebruik in diverse culturen, technieken, toepassingen en artistieke uitingen, sociaal maatschappelijke context. Binnen het subthema Techniek en artistieke waarde wordt gekeken naar de nieuwe mogelijkheden en toepassingen van de techniek voor bijvoorbeeld medisch textiel, constructie en 3D textielweven. In 2022 wordt het programma voorgezet aan de hand van de subthema's Duurzame productie en Dekolonisatie van crafts. Deze onderwerpen komen aan bod in verschillende activiteiten zoals community-of-practice bijeenkomsten, expertmeetings, lezingen, het meet-the-masterprogramma, een uitwisselingsprogramma, een open oproep en presentaties en publicaties.

Crafts Council beschikt over een groot netwerk van (inter)nationale partners van zowel ambachtsverenigingen, presentatie- en onderwijsinstellingen. Het programma richt zich grotendeels op makers-designers en technisch specialisten. Grote presentatiemomenten als de Dutch Design Week worden aangegrepen om ook een breder geïnteresseerd publiek te bereiken.

website


Foto: Adrianus Kundert