<
toekenningen

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken → Website / applicatie

BASKETCLUB

Basketclub

De Nederlandse ontwerper Adrianus Kundert is samen met Canadese ontwerper Jamie Wolfond, een digitaal platform over mandenvlechten (ook basketry genoemd) begonnen op Instagram. In het voorjaar van 2020 werd Basketclub opgericht als digitaal platform. Het doel van het platform is om mogelijkheden voor Nederlandse ontwerpers te creëren en aansluiting te vinden bij internationale makers door kennis uit te wisselen over mandenvlechten. Dit jaar wil het team de impact van het platform vergroten door een eigen website en netwerk op te bouwen met de betrokken makers. Het eerste deel van dit project bestaat uit een concept en onderzoeksfase, waarin Kundert en Wolfond digitaal kennismaken met de betrokkenen, om vervolgens een netwerk op te zetten en een plan te kunnen formuleren. Het tweede deel richt zich op de uitwerking van het concept naar een website.

website

www.instagram.com