<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 2-jarig Activiteitenprogramma 2021–2022

Baukultur; de ontmoeting- de verkenning- de ontwikkeling

Stichting Bureau Europa

€ 350.000

Bureau Europa is in 2006 gestart als dependance in Maastricht van het Nederlands Architectuurinstituut. Sinds 2013 opereert het onafhankelijk onder de naam Bureau Europa. De instelling biedt als presentatie- en netwerkorganisatie tentoonstellingen, excursies, debatten en workshops aan op het snijvlak van architectuur, de ontworpen omgeving en design. Bureau Europa heeft de ambitie om te groeien als relevante locatie voor ontmoeting, kennisdeling en ontwikkeling. De instelling wil met haar programma laten zien hoe de omgeving tot stand komt en is gekomen, hoe deze wordt ontworpen en wat de consequenties daarvan zijn. Bureau Europa toont de uitdagingen van dit dynamische proces en stelt bezoekers in staat er (actief) aan bij te dragen.

Het tweejarige activiteitenprogramma heeft als titel Baukultur en richt zich op de gebouwde en ontworpen omgeving door middel van drie benaderingen: 'De Ontmoeting', 'De Verkenning' en 'De Ontwikkeling'. Binnen De Ontmoeting manifesteert Bureau Europa zich als ontmoetingsplek, als huis voor kennisuitwisseling en actuele architectuur en designpresentaties op huiskamerniveau. De omgevingswet biedt de samenleving meer ruimte om zich vraagstukken toe te eigenen en initiatieven te ontwikkelen. Bureau Europa ziet hier een belangrijke rol voor zich weggelegd om zowel reflectie als inspraak te organiseren en de vinger aan de pols te houden van de ontwikkelingen in de stad en regio. De instelling faciliteert voor allerlei typen bezoekers verschillend aanbod, van een leestafel tot ontwerpprogramma's, MBO-ateliers, het excursieaanbod, kleinschalige trajecten zoals studentenpresentaties, een debattenreeks, een lees- en studieruimte, kinderprogramma's en de exposities. Tevens organiseert de aanvrager de debat- en gesprekkenreeks 'Ontwerpkracht in de stad'. Voor deze debat- en gespreksavonden wordt aan experts, filosofen, architecten, kunstenaars en bewoners gevraagd aan de hand van een actuele ontwikkeling een kader te schetsen voor het gesprek om vervolgens samen met het publiek tot uitwisseling te komen.

In De Verkenning komen via exposities, lezingen en excursies achtergronden, toekomstbeelden en artistieke interpretaties aan bod in relatie tot maatschappelijke tendensen en in reflectie op Limburg en de Euregio. Elk half jaar is er een expositie met wisselende onderwerpen: 1) Juffertje in het Groen, over emancipatie en de publieke ruimte, 2) Het Zinkviooltje, over de impact van de intensieve zinkindustrie in de euregio, 3) Pretty Prepping, over angstcultuur en de consumerende mens in onzekere tijden, 4) Limburgse Bouwmeesters, over iconische Limburge architecten. Daarnaast organiseert Bureau Europa een deels virtueel reisprogramma. Dit programma bestaat uit drie pijlers: Als eerste een reisbureau dat jaarlijks fysiek een aantal maanden gestalte krijgt in Bureau Europa met “voyages” door het Limburgs landschap. Ten tweede een parallel excursieprogramma aan het expositieprogramma. En tot slot online excursies, met een database van wandelingen en reistips in samenwerking met lokale en internationale partners.
De Ontwikkeling is het educatieprogramma van Bureau Europa. De instelling werkt met de ontwerpopleidingen (mbo/hbo/wo) op het gebied van architectuur en Ruimtelijk ontwerp, de studenten krijgen een platform en ruimte bij Bureau Europa om voorbij de opleiding of de stage, de bouwcultuur, opdrachtgevers en de industrie te verkennen. Naast een educatieaanbod gericht op verschillende lagen in het onderwijs zet Bureau Europa een meester-gezeltraject op waarin hbo- en mbo-leerlingen gekoppeld worden aan bouwbedrijven, architecten en ontwerpers.

website