<
toekenningen

BECAUSE THE PEOPLE MAKE THE CITY

City Central

€ 25.000

Stadmaker Marian Counihan van City Centrale en ontwerpbureau Studio MARCHA! werken samen met gemeente Groningen aan de opgave rondom diversiteit in stad. Volgens het team is er in Groningen sprake van superdiversiteit. De gemeente wil het bestaande diversiteitsbeleid transformeren tot een toekomstbestendige aanpak waarin de gemeente inspeelt op de constant veranderende demografische samenstelling. Dit doen ze samen met een divers netwerk van stadmakers. Om te beginnen richt het team zich op het activeren, uitbreiden en opleiden van een stadmakersnetwerk. Hiervoor doen drie gemengde groepen mee aan een Design Sprint op drie verschillende locaties. Uitkomst van de Design Sprint is een interventie die elk team op de eigen locatie gaat uitvoeren. Parrallel daaraan voert het team diverse interventies uit waarin meer deelnemers kunnen participeren in het proces. Deze interventies worden gekoppeld aan bestaande events in de stad. De opgedane kennis wordt via academisch onderzoek en een publicatie in het kader van het Gronings URBACT netwerk gedeeld.