<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Beeldkracht: beeldbank voor en door een menselijke energiedialoog

DRIFT

€ 7.492

Volgens Maria Fraaije, illustrator en onderzoeker bij het Dutch Research Institute for Sustainability Transitions (DRIFT), is het visuele discours van de energietransitie problematisch. Ze noemt de beeldtaal exclusief met optimistische, gestileerde foto's en infographics van techniek en vaak alleen witte, mannelijke figuurtjes. Dit staat haaks op de inclusieve doelen van de transitie: alle burgers moeten volop meedoen om ons te redden van klimaatverandering. 'Beeldkracht' is een onlinebeeldbank met open-access illustraties waarin een menselijker en inclusiever beeld wordt geschetst van de energietransitie. Naast inclusievere beelden, zal de beeldbank ook op inclusievere wijze worden geproduceerd: middels dialoog en co-creatie met de maatschappij. De beelden komen online beschikbaar en kunnen gratis worden gedownload en gedeeld. Met het project wil DRIFT enerzijds de energietransitie inclusiever maken door burgers actief te betrekken bij de verbeelding en specifiek te zorgen voor representatie buiten de huidige techno-optimistische norm, en anderzijds het debat over de energietransitie onder burgers, beleidmakers, wetenschappers en energieprofessionals faciliteren met nieuwe beelden en verhalen. Met de startsubsidie worden zowel het product (het uitgewerkte verhaal van de beeldbank en één uitgewerkte schets) als het proces (de verbeeldingsdialogen en co-creatie met gesprekspartners) getest.

website

drift.eur.nl