<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Tentoonstelling

Before I was born

Tja Ling Visual Arts

€ 6.498

Illustrator Tja Ling maakte een beeldverhaal over de emigratie van haar familie van China naar Nederland. Ling constateert dat zij door de gesloten Chinese cultuur en de taalbarrière tussen haar en haar oudere familieleden weinig weet over deze emigratie. Middels een beeldverhaal legt Ling haar eigen familieverhaal bloot, waarin thema's als stereotypering en racisme aan bod komen. Met het verhaal wil Tja Ling anderen een blik geven in het verhaal achter 'de Chinees' om zo meer herkenning en begrip te creëren voor de Chinese gemeenschap. Het beeldverhaal, bestaande uit veertien tekeningen, is afgerond binnen de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs. Om deze resultaten op verschillende locaties te kunnen tonen, maakt Tja Ling een cirkelvormige installatie, waarin de veertien tekeningen in beeld in elkaar overlopen. Daarnaast maakt ze publicatie in de vorm van een leporello boek. Met de installatie en de publicatie beoogt Tja Ling meer zichtbaarheid aan haar verhaal te geven. De eerste locatie waar de installatie te zien zal zijn is de tentoonstelling 'Sense of Place' in het Amsterdam Museum van december 2020 tot en met maart 2021.

website

www.tjaling.com