<
toekenningen

Bereikbare, Slimme en Gezonde Stad

VenhoevenCS

VenhoevenCS signaleert enkele trends die het beeld van het huidige verkeerssysteem veranderen. Door een toenemende verkeersintensiteit, veranderend mobiliteitsgedrag en demografische ontwikkelingen neemt verkeer steeds meer ruimte in de stad in, wordt openbare ruimte schaars en staan veiligheid en gezondheid onder druk. Om deze impasse te doorbreken wil VenhoevenCS samen met Grontmij Nederland en The Cloud Collectieve mogelijkheden verkennen en kansrijke oplossingsrichtingen identificeren waarmee verkeer minder overlast veroorzaakt en de openbare ruimte aan gebruikskwaliteit wint. Aan de hand van een analyse van internationale voorbeelden en expertinterviews worden voor verschillende stedenbouwkundige typologieën toekomstmodellen ontwikkeld. Deze worden vervolgens in Utrecht getest. Het onderzoek resulteert in een toolbox met concrete strategieën voor een bereikbare, slimme en gezonde stad. Het kernteam wordt ondersteund door enkele experts op het gebied van mobiliteit en de stad.