<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Bestemming verrijkt – van slimme knooppunten naar maatschappelijke pluspunten in de kleine steden en dorpen in Overijssel

Ruimtevolk i.s.m. provincie Overijssel en NS Stations

€ 24.853

In kleine steden en dorpen in Overijssel staat de bereikbaarheid onder druk. Het inzetten op nabijheid is dan ook een belangrijke toekomstrichting. Stationsomgevingen zijn dan cruciaal, mits ze als mobiliteitshub kunnen werken. We verkennen hoe de kleinere stationsomgevingen in Overijssel kunnen veranderen in slimme en aantrekkelijke mobiliteithubs. Die zowel een robuust mobiliteitssysteem creëren als sociaalmaatschappelijke meerwaarde opleveren door opgaven als vergrijzing, de relatie met het dorpshart en ontmoeting mee te koppelen.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Vitale steden en dorpen #1.

website

www.ruimtevolk.nl