<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Publicatie

BEYOND THE NEW Unveiling the agency of things

Die Neue Sammlung - The Design Museum / Pinakothek der Moderne

€ 22.495

Die Neue Sammlung van Pinakothek der Moderne in München (Duitsland) presenteert in november 2017 de tentoonstelling 'Beyond the New'. Naast de tentoonstelling verschijnt de publicatie 'Beyond the New', waarvan onderzoeker Louise Schouwenberg de auteur is. Het concept van zowel de tentoonstelling als de publicatie zijn ontwikkeld door Hella Jongerius en Louise Schouwenberg en bouwt voort op een lopend, theoretisch onderzoek naar de representatie van design. Schouwenberg draagt verantwoordelijkheid voor het onderzoek en de teksten van de publicatie, waarin zij ingaat op de verschillende rollen en functies van ontwerp in het dagelijkse leven en hoe dit gelezen kan worden binnen verschillende contexten waarin ontwerp verschijnt, zoals bijvoorbeeld in een museum. In de publicaties komen ook de objecten uit de tentoonstelling in tekst en beeld aan bod. Met de publicatie beoogt Schouwenberg het onderzoek binnen het ontwerpveld te stimuleren en bij te dragen aan breed begrip over het belang en de betekenis van ontwerp, mede in relatie tot andere, culturele domeinen. De vormgeving is in handen van Irma Boom en Die Neue Sammlung zorgt voor de uitgave, lancering en distributie, onder andere via Verlag der Buchhandlung Walther König.

website

dnstdm.de