<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Beyond the Violet End of the Spectrum

Paula Albuquerque

€ 7.500

Paula Albuquerque vraagt een startsubsidie aan voor de voorbereidende fase van het project 'Beyond the Violet end of the Spectrum'. Het project behelst een artistiek onderzoek waarin de kunstenaar de ervaring van drone- en CCTV beelden als zijnde objectief en betrouwbaar problematiseert. Het onderzoek resulteert in een reeks van vijf werken in de vorm van installaties en films. Ook vindt in de onderzoeksfase al een tentoonstelling plaats in Bradwolff Gallery in Amsterdam, waarin de kunstenaar zelf aanwezig is en inzicht geeft in de materialen en het werkproces. In een serie experimenten wordt de door beelden geconstrueerde werkelijkheid door Albuquerque vervalst.