<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep

Big 7 vs de Kano Club

SETUP

€ 40.000

In dit project onderzoeken SETUP en het Rathenau Instituut samen met Roos Groothuizen en de Design Academy de korte-termijn impact van de AVG. Het doel is om de beleidsmakers in de nieuwe interdepartementale werkgroep te voorzien van nieuwe inzichten. Deze inzichten in de maatschappelijke effecten van de AVG op korte termijn worden invoelbaar gemaakt in de vorm van near-future scenario's.

Dit project is ondersteund in het kader van de Open Oproep Fresh Perpsectives #2.