<
toekenningen

Non-fictie Transmediaregeling → Website / applicatie

Big Village

Kaliber Film

€ 100.000

Big Village draait om het persoonlijke verhaal van de Nederlands-Koerdische documentairemaakster Beri Shalmashi. Haar ouders ontvluchtten in 1986 hun dorp in de bergen tussen Irak en Iran als gevolg van de toenemende bombardementen. Bari reconstrueert haar dorp op transmediale wijze. Zij maakt daarbij gebruik van herinneringen en documentatie in de vorm van foto's en video's. Zodoende wordt het verhaal verteld van een Koerdische gemeenschap die verspreid over de wereld leeft en waarvan generaties worstelen met identiteit en de binding met hun land. Het verhaal krijgt vorm in een podcast serie, een boek, filmportretten van voormalige inwoners en een documentaire. Alle onderdelen komen samen in een webomgeving. Kaliber Film dient een aanvraag in voor de realiseringsfase, na afronding van de ontwikkelingsfase, die in 2015 vanuit de Non-Fictie Transmediaregeling is ondersteund.

Dit project is ondersteund in het kader van de Non-Fictie Transmediaregeling die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Nederlands Filmfonds uitvoerde. De Non-Fictie Transmediaregeling was gericht op het onderzoek naar nieuwe journalistieke vormen van online storytelling en innovatieve combinaties van mediagebruik. De regeling had als doel makers in staat te stellen nieuwe verhalen te vertellen en een nieuw publiek te bereiken.

website

bigvillagestory.com