<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Bijlmer Oral History

ZLB Dautzenberg

€ 7.500

Met 'Bijlmer Oral History' werkt Liz Dautzenberg aan een verzameling verhalen over de opkomst en ondergang van de 'oorspronkelijke' betonnen Bijlmer (1966-1998), verteld van binnenuit, door de ogen van de (oud)-bewoners. In 2022 is het dertig jaar geleden dat het startschot werd gegeven voor de sloop van veel iconische Bijlmerflats. Met deze sloop verdwenen ook meteen alle tastbare herinneringen aan de wijk. Dautzenberg documenteert met dit project de onderbelichte 'orale' overlevering en maakt deze toegankelijk voor een groot publiek. Op een interactieve website zal een database worden aangemaakt met verhalen die verbonden zijn aan de gebouwen die ooit in de wijk stonden. 'Bijlmer Oral History' is een interactief community-project met als doel de beleving van de Amsterdamse wijk te conserveren en een houvast te bieden aan iedereen met een link of interesse in deze wijk, maar ook voor reflectie, analyse en onderzoek binnen architectuur en stedenbouw. Met de startsubsidie wil Dautzenberg een voorlopige schets tot een gedegen projectplan uitwerken, samenwerkingspartners aantrekken en een eerste prototype van de website bouwen.