<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Bijzonder Middelmatig - gebruikswaarde, flexibiliteit en dierbaarheid in de woningbouw

Common Practice

€ 7.500

De Nederlandse woningbouw wordt gekenmerkt door compact georganiseerde woonensembles met een hoge mate van herhaling en standaardisatie. Volgens Common Practice is de 'middelmatige' woning hierbij een essentiële bouwsteen. Het bureau stelt dat in de huidige 'race naar duurzaamheid' veel nieuwe waardes aan het vocabulaire van de bouw worden toegevoegd, maar dat er weinig ontwikkeling is in de standaarden die de waarde van het gebruik bepalen. Mede hierdoor is er onvoldoende aandacht voor de duurzaamheidsaspecten 'flexibiliteit' en 'dierbaarheid'. Common Practice meent dat de ideale toekomstbestendige woning bescheiden is, maar toch voldoende bijzonder. De woning is karaktervol en biedt de nodige vrijheid, waardoor bewoners een langdurige relatie kunnen aangaan met gebouw en buurt. Zo wordt de levenscyclus van de 'bijzonder middelmatige' woning verlengd en het leven in de duurzame stad verrijkt. De huidige toetsingskaders laten weinig ruimte voor interpretatie en lijken achter te lopen op de veranderende routines in de woon- en werkcultuur. Daarom start Common Practice een multidisciplinair onderzoek, waarin de bestaande standaarden worden bevraagd. Het streven is om door middel van 'reverse engineering' aan de hand van bestaande 'bijzonder middelmatige' voorbeelden de werkelijke woonroutines te noteren, daadwerkelijke inrichting te documenteren en waardevolle bevindingen van bewoners te ontdekken. Het doel is om bij te dragen aan te ontwikkelen nieuwe woningtypes en een dialoog aan te gaan over aanpassingen in de programma's van eisen.

website

www.commonpractice.nl