<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

BioArt Laboratories

€ 100.000

BioArt Laboratories (Eindhoven) richt zich op cross-overs tussen de creatieve industrie, biologie en technologie. Het jaarprogramma voor 2016 bestaat uit vijf programmaonderdelen. De Materialenbank vormt een verzameling van bio-compatibele materialen en wordt beschikbaar gesteld voor een breed publiek. Niet alleen fysieke materialen, maar ook informatie als eigenschappen, maatschappelijke context en de historie worden in kaart gebracht. Via het Stadslab worden biobased materialen, innovaties en technieken verkend en gekoppeld aan maatschappelijke vraagstukken. Het project 'Culture Collider' dat in verband staat met de Chinese deeltjesversneller, onderzoekt hoe in andere culturen gewerkt en gedacht wordt over technologie, ethiek en hedendaagse materialen. De Talent Pressure Cooker en de competitie rondom de BAD-Award betrekken opkomend talent uit de creatieve industrie. BioArt Laboratories werkt samen met lokale, nationale en internationale samenwerkingspartners uit cultuur, onderwijs en het bedrijfsleven. Daarnaast worden individuele makers en wetenschappers uit binnen- en buitenland betrokken bij de activiteiten. In 2016 beginnen bovendien de voorbereidingen voor de nieuwe huisvesting die de impact van BioArt Laboratories zal vergroten. Botanische tuinen, kassen, een museum en een exclusief restaurant zullen onderdeel worden van BioArt Laboratories, die dankzij de uitwerking en toepassing van de vijf programmaonderdelen van 2016 kan uitgroeien tot een zelfvoorzienende locatie.

website

bioartlab.com