<
toekenningen

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 → Programma

BioArt Laboratories 2019-2020

€ 200.000

Onder voorwaarde toegekend, € 100.000 per jaar gedurende twee jaar

BioArt Laboratories zet in op het begeleiden van talent en het ontwikkelen van innovatieve methoden en producten die een nieuwe dimensie geven aan zowel culturele domeinen als aan die van de technologie en Life Sciences. Met haar hybride lab en atelier biedt de organisatie werkgelegenheid en begeleiding aan jonge professionals uit de creatieve industrie en de technische wetenschappen. Voor de periode 2019-2020 is een programma opgesteld, rondom drie speerpunten: 1. De input voor co-creatie optimaliseren; 2. Het platform voor co-creatie consolideren; 3. Impact van co-creatie garanderen.
De speerpunten krijgen concreet vorm in negen projecten, 'Curiosity Cultivator', 'Culture Collider', 'BAD-award', 'Hybrid laboratory', 'Materialenbank', 'Living Network', 'Exposities', 'Debatten' en 'Masterclasses/workshops'. Input voor de activiteiten is voor een groot deel afkomstig van de vijf (internationale) toptalenten die deel uitmaken van de 'Talent Pressure Cooker'. Binnen dit programma selecteert BioArt Laboratories vijf jonge makers middels een open call. De selectie krijgt een werkplek en wordt begeleid in hun kunstenaarschap, professionalisering en verbreding van hun netwerk. Voor 2019 en 2020 zijn overkoepelende thema's vastgesteld die richting geven aan de activiteiten. Voor 2019 is dit 'Water', een verwijzing naar de actuele waterproblematiek, waaronder het efficiënt zuiveren, preserveren en circuleren van een gelimiteerde watervoorraad. Het thema in 2020 is 'Terra Incognita'. Hierin ligt de nadruk op het verkennen van onbekend terrein en het verleggen van grenzen. BioArt Laboratories werkt samen met een breed pallet aan lokale, nationale en internationale partners uit overheid, kunst- en cultuursector, onderwijs en bedrijfsleven, zoals de Koninklijke Landmacht, Waterschap de Dommel, NWO, UVA, TU Delft, Design Academy Eindhoven, MU en NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research. Met al haar activiteiten beoogt BioArt Laboratories bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame en voor iedereen toegankelijke leefbare wereld.

website

bioartlab.com