<
toekenningen

Biomimicry voor Slimme Mobiliteit

31VOLTS

31Volts

31Volts en Studio Plataan verkennen de mogelijkheden om mobiliteitsvraagstukken in de stad te benaderen vanuit de principes van biomimicry. Biomimicry is de wetenschap waarin inspiratie uit natuurlijke systemen en processen wordt ingezet om tot innovatieve oplossingen voor complexe problemen te komen. In het project worden urgente stedelijke vraagstukken met betrekking tot mobiliteit, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid geanalyseerd aan de hand van een aantal concrete casestudie locaties. Vervolgens worden hier in een ontwerpend onderzoek ruimtelijke scenario's voor ontwikkeld vanuit de vraagstelling wat de natuur ons leert over het afstemmen van verschillende verkeersstromen, interfererende verkeersstromen, veranderende mobiliteitsbehoefte, hoe de natuur omgaat met tijdelijke opslag en buffer en hoe deze barrières ruimtelijk op te lossen zijn. De gemeente Utrecht neemt deel aan het project vanuit twee programma's binnen de agenda van de gemeente; Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar en City Deal Stedelijke Bereikbaarheid. De resultaten worden geëvalueerd en omgezet in een Biomimicry Action Kit.

Het team heeft twee 'Biomimicry Design Jams' georganiseerd voor twee caselocaties in Utrecht, waarin experts vanuit de biologie en ontwerp aan een aantal mobiliteitsopgaven hebben gewerkt. De resultaten van de Biomimicry Design jam kunt u terugvinden in een aantal films.

website

www.31volts.com