<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

Blauwe Kamer / Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2021

Stichting Lijn in Landschap (Blauwe Kamer)

€ 11.138

Het Blauwe Kamer Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland is een onafhankelijke en kritische reflectie op het werk van Nederlandse landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen (in binnen- en buitenland). Een gevarieerde selectie van actuele en voorbeeldstellende projecten gaat gepaard met een uitgebreide inleiding, enkele artikelen over actuele en aan de selectie gerelateerde onderwerpen, en een interview met een of meerdere personen over een actueel onderwerp. Het jaarboek verschijnt in twee talen (Nederlands en Engels). Voor het boek worden uit uiteenlopende inzendingen 23 projecten geselecteerd door en onafhankelijke selectiecommissie. De selectie is in algemene zin gebaseerd op de criteria 'originaliteit en vernieuwing', 'betekenis en relevantie in het licht van actuele opgaven en tendensen', en tot slot 'vakmanschap en voorbeeldigheid'. De selectiecommissie voor deze editie bestaat uit Esther Agricola (voorzitter, architectuurhistorica), Miranda Reitsma (stedenbouwkundige), Dingeman Deijs (architect), Claire Laeremans (landschapsarchitect) en Paul Achterberg (landschapsarchitect). Eindredactie wordt verzorgd door Martine Bakker en Fenneke van de Aa, de vertaling door Sara Butler en Derek Middleton. De vormgeving en productie wordt verzorgd door Daphne de Bruijn en Harry Harsema (Blauwe Kamer/Uitgeverij Blauwdruk). Verspreiding van het boek ten dele via het Centraal boekhuis en Idea Books.

website

www.blauwekamer.nl