<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Blauwe Maandag

AGA LAB

€ 7.500

Zo'n zeven jaar geleden is Naan Rijks, als kunstenaar werkend bij AGA LAB, op kleine schaal begonnen met haar onderzoek naar bio-inkten. De kweek van planten die zij voor dit onderzoek gebruikt heeft zijn plek gevonden in het PlantageLab. Deze 'stadslandbouwtuin' profileert zich als een platform voor innovatieve stedelijke en duurzame oplossingen. Het onderzoek van Rijks is onderdeel van het project Blauwe Maandag van AGA LAB. Naan Rijks wil de komende periode meer partnerships aangaan, activiteiten ontwikkelen en kennisoverdracht realiseren om zo meer zichtbaarheid te geven aan het onderzoek naar de toepassing van bio-inkten als alternatief voor de veelal milieubelastende inkten die gangbaar zijn in de grafische industrie. De non-toxische eigenschappen van bio-inkten brengen beperkingen in het gebruik met zich mee. AGA LAB beschouwt deze beperkingen echter als een uitdaging om nieuwe werkwijzen, concepten en toepassingen te ontdekken. Met dat uitgangspunt wil AGA LAB van Blauwe Maandag een uitnodigend platform maken voor onderzoekers en ontwerpers, waar onderzoek wordt verdiept, wordt geëxperimenteerd, concepten ter discussie worden gesteld stellen en resultaten worden getoond.

website

agalab.nl