<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Blik van de Straat

Enlightens i.s.m. Site-stories, Gemeente 's-Hertogenborsch, Operatie Frisse Peper

€ 30.000

Minder blik in het straatbeeld, minder vieze uitstoot, meer delen, meer ruimte voor groen en plezier. En hoe kunnen we zorgen dat de inwoners van de straten en wijken in Den Bosch dit zelf gaan bedenken, omarmen en doen? Hiervoor zetten we ontwerpend onderzoek in en gaan wij deze zomer 3 Bossche wijken in om drijfveren, wensen en ideeën op te halen. We werken met enthousiaste inwoners richting concrete oplossingsrichtingen en tegelijkertijd werken we aan een designers mindset bij verschillende stakeholders, zodat het 'Blijft bewegen'!

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Vitale steden en dorpen #1.

website

www.enlightens.nl