<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Blik voor Groen

Dutch Design Foundation i.s.m. Gemeente Eindhoven, Studio 1:1, MarijnvanderPolloffice, Rijkswaterstaat en Trudo

€ 30.000

De transitie naar een nieuw perspectief op mobiliteit kan niet plaatsvinden zonder ondersteuning van gebruikers. Samen met gemeente Eindhoven, lokale instanties en het ontwerpveld willen wij Eindhovenaren laten meedenken, -doen en ervaren hoe de leefbare toekomst vorm kan krijgen - om zo radicaal anders te gaan handelen en denken over mobiliteit. Na analyse en ontwerponderzoek "Blik voor Groen (1)" in zomer/najaar '21 maken auto's in voorjaar '22 in het daaropvolgende experiment "Blik voor Groen (2)" letterlijk plaats voor groen en ontmoetingsruimte in een straat in regio Brainport.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Vitale steden en dorpen #1.

website

www.dutchdesignfoundation.com