<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Publicatie

Blind Maps and Blue Dots

Studio Joost Grootens

€ 18.556

In april 2020 promoveerde Joost Grootens aan de Universiteit Leiden met 'Blind Maps and Blue Dots'. Met steun van het Stimuleringsfonds zal bij Lars Müller Publishers een publiekseditie van dit proefschrift verschijnen. Het boek presenteert een nieuw model om de ontwikkelingen binnen het vakgebied van grafisch ontwerpen te bekijken. De verschuiving naar digitale productiewijzen heeft geleid tot een nieuwe relatie tussen makers en gebruikers van visuele informatie, tot het punt dat het onderscheid tussen hen niet langer duidelijk is en niet-ontwerpers zich technologieën hebben toegeëigend om visuele informatie te ontwerpen en te publiceren. In het onderzoek is cartografie opgevat als laboratorium om de transformatie van grafisch ontwerpen te onderzoeken. Hedendaagse praktijken van grafisch ontwerpen en cartografie kennen namelijk veel overeenkomsten, ondanks hun verschil in oorsprong en doelstelling. Maar de impact van digitale technologie op het maken van kaarten lijkt evenwel groter en duidelijker waarneembaar dan in grafisch ontwerpen. Drie casestudies vormden het uitgangspunt van Grootens' onderzoek: de 'Blue Dot', de locatiefunctie in Google Maps; de 'Strava Global Heatmap', een wereldkaart van de activiteiten van gebruikers van de Strava-fitnessapp; en de 'situation in Syria'-kaart, een kaart van de oorlog in Syrië gemaakt door een Amsterdamse tiener. Het boek bestaat naast tekst voor ongeveer de helft uit visualisaties (tijdlijnen, illustraties, diagrammen) die een alternatieve documentatie vormen van het onderzoek.

website

www.joostgrootens.nl