<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Blinde vlekken? Woonkansen!

Pauwert Architectuur i.s.m. SZN, Springplank, Bouw sociëteit Zuidoost Brabant en TU/e

€ 30.000

Wonen is een grondrecht, maar veel jongeren hebben geen (t)huis. Waar het huidige beleid en de praktijk geen oplossingen bieden, moet gezocht worden naar nieuwe woonkansen buiten de gebaande paden. Middels ontwerpend onderzoek verkennen en analyseren we onbenutte plekken in steden, en gaan we op zoek naar de woonpotentie van deze plekken. Blinde vlekken? Woonkansen! Een vitale stad is een inclusieve stad, waarin iedere wijk bijdraagt aan een veilige woonomgeving voor jongeren die nergens anders terecht kunnen.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Vitale steden en dorpen #1.

website

www.pauwert.nl