<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Blindproof app interface

doggerconcepts

€ 7.500

Simon Dogger doet onderzoek naar methoden om smartphoneapplicaties toegankelijk te maken voor non-visuele gebruikers. Moderne applicaties zijn in de regel ontworpen vanuit een visueel vertrekpunt. De realiteit leert Dogger dat slechts een tekst-naar-spraak-vertaling in een app onvoldoende is op het vlak van gebruiksvriendelijkheid. Als antwoord hierop wil Dogger een blindproof design protocol ontwikkelen in samenwerking met een app developer en grafisch ontwerper. Deze moet functioneel zijn voor visuele en non-visuele gebruikers. Betrokken partners zijn onder andere TU Delft, het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam en Koninklijke Visio Nederland. Resultaten worden verspreid via verschillende websites, magazines en presentaties op de Dutch Design Week en in medische centra.