<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

Blood related

Sebastian Stittgen

€ 7.700

Hoewel bloed voor velen een mystieke of symbolische betekenis heeft, is het in de praktijk ook een restmateriaal. Jaarlijks worden miljoenen liters dierlijk bloed uit de vleesindustrie weggegooid. Ontwerper Sebastian Stittgen zoekt naar nieuwe toepassingen voor dit afval in een nieuw biomateriaal. Hij onderzoekt de mogelijkheden om van koeienbloed een duurzame kunststof te maken aan de hand van de negentiende-eeuwse Franse techniek bois durci, waarin zaagsel en ossenbloed tot biomateriaal wordt gemaakt. Daarnaast probeert hij bewustzijn te creëren rondom dit restmateriaal, dat enerzijds metaforische associaties oproept, zowel in positieve als in negatieve zin, en wat tegelijk op grote schaal verspild wordt. Samen met onderzoekers van de Universiteit van Wageningen wordt gezocht naar een optimale ontwikkeling van het materiaal. Slachthuis Herman Beerten levert het bloed als grondstof. Een aantal presentaties staat op stapel: de expositie 'Anticipate' at Lil'Amsterdam georganiseerd door trendstudio Mare en zal een breed publiek bereiken, het materiaal wordt opgenomen in de reizende tentoonstelling over innovatieve materialen 'Materia' en de tentoonstelling 'De Laatste Aai: over afscheid van een geliefd dier' in het uitvaartmuseum Tot Zover.

website

www.bassestittgen.com