<
toekenningen

Regeling Festivals → Festival

Border Sessions Festival

€ 40.000

Border Sessions Festival is een tweedaags cross-sectoraal festival waar de relatie tussen opkomende technologieën en onze maatschappij wordt
onderzocht. Het festival vindt voor de vijfde keer plaats op verschillende locaties in Den Haag. Deelnemers zijn onderzoekers, ontwerpers, makers, ondernemers, studenten, innovators en beleidsmakers met een bijzondere interesse in cross-over innovatie en experimentele technologie. Border Sessions wil disciplines en netwerken aan elkaar verbinden door als festival een platform te creëren voor ontmoeting en kennisoverdracht. Het festival wordt in nauwe samenwerking met een brede groep partners georganiseerd. Deze partners zijn overheden, universiteiten en hogescholen, bedrijven, maatschappelijke instellingen en autonome experts. Het festival is opgezet aan de hand van vijf hoofdthema's: Advanced Human Settlements, over de toekomst van de stad, Sustainability, Earth and Space Exploration over de mogelijkheden van de ruimtevaart in relatie tot duurzaamheidsvraagstukken, Health & MedTech over de invloed van wearables, apps, virtual doctors en Big Data for Health, Global Challenges & Social Alliances en tot slot Art, Makers & Digital Culture.

website

www.bordersessions.org