<
toekenningen

Regeling Architectuur → Programma

BOUWSTOF talkshow en podCAST

Stichting Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. (CAST)

€ 27.500

'BOUWSTOF' is een live talkshow in Theaters Tilburg voor iedereen met een interesse voor architectuur, ruimtelijk ontwerp en design en vormt een belangrijk programmaonderdeel van CAST, het centrum voor architectuur en stedenbouw in Tilburg. Door middel van reflectie en debat worden nieuwe ideeën en perspectieven rondom ruimtelijke kwesties geïntroduceerd. Het programma van de talkshow bestaat uit interviews, verdiepende gesprekken en cross-overs tussen verschillende maatschappelijk en sociale thema's. Het doel is kennisoverdracht te stimuleren naar zowel het brede publiek als de professionals binnen de architectuurdiscipline. Naast het publieke programma is er een podcastreeks die moet zorgen voor extra verdieping en verkenning. In 2021 worden er vier afleveringen van de talkshow opgezet en zullen er zes verdiepende podcasts verschijnen. Thema's die aan bod komen zijn onder andere: het verdichten van de stad op een intelligente manier, de blik op kansen van (binnenstedelijke) bedrijventerreinen, en de relatie tussen stad en land. Het programma wordt samengesteld door een redactie met architectuurexperts en direct betrokken ondernemers uit Tilburg. Voor dit jaar is tevens meer aandacht voor het digitaal beschikbaar maken van de talks en zal het worden uitgezonden via Omroep Tilburg. De opzet en uitvoering van de podcasts is in handen van Tracy Metz. De podcasts zullen tevens via Spotify, A.zine, de Architect en Brabants Dagblad worden verspreid.

website

www.castonline.nl