<
toekenningen

Regeling Architectuur → Productontwikkeling

Branch Out! Architectural design with 3D graphic statics

Summum

€ 37.350

Summum houdt zich in het project Branch Out! Architectural design with 3D graphic statics bezig met 3D grafostatica, een recent ontwikkelde ontwerpmethode die gestoeld is op de in onbruik geraakte analoge grafostatica. Het doel van het vervolgtraject is om de ontwerpmethodiek verder te ontwikkelen, toe te passen en te staven. Daarmee worden met andere ontwerpers bredere toepassingen en nieuwe architectonische mogelijkheden verkend door middel van kennisdeling.

website

www.summum.engineering