<
toekenningen

Bricolage: de potentie voor vakscholen

Maarten van Kesteren

Architect Maarten van Kesteren ontwikkelde in de eerste onderzoeksfase een methodiek van bricolage als werk- en denkwijze om een schoolgebouw te kunnen veranderen en aan te passen aan het snel veranderende vakonderwijs. Samen met Nimeto in Utrecht ontwikkelde Van Kesteren deze ontwerpmethodiek om op veranderingen in te kunnen spelen. De methodiek biedt een economisch en duurzaam alternatief, die passend is bij een vakschool. Aanpassingen kunnen door de vakopleidingen schilderen, etaleren, decorbouw of restaureren worden uitgevoerd. Het projectteam wil in een vervolgonderzoek dit theoretische onderzoek in de praktijk gaan brengen. Zij willen bricolage als werk- en denkwijze bij Nimeto implementeren en onderzoeken wat de concrete resultaten hiervan in het schoolgebouw zullen zijn. Om de kwaliteit van die concrete resultaten te waarborgen, zal een bouwcommissie worden opgericht. Deze bouwcommissie bestaat in het eerste bouwjaar uit ontwerpers, bouwers, denkers en planners van Nimeto en architect Maarten van Kesteren. De commissie beoordeelt wensen voor bouwkundige aanpassingen, veranderingen van materialen of inrichting op esthetiek, veiligheid, duurzaamheid en financiën. Bij de uitvoering van de aanpassingen staat een overkoepelend ontwerp centraal. Idealiter wordt dit ontwerp door iemand van de commissie gemaakt. De school voert vervolgens zelf de meeste veranderingen door. Het eerste bouwjaar wordt gebruikt als proefperiode voor de methodiek én de bouwcommissie. Naast het reflecteren op de inzichten die uit de casestudy voor Nimeto volgen, wil het projectteam een breder toepasbaar antwoord geven op de vraag hoe je passende huisvesting voor een vakschool maakt en onderhoudt. Met een publicatie en een expositie zal het team brede zichtbaarheid aan het onderzoek geven.

Meer informatie over de eerste fase van dit project

website

www.maartenvankesteren.com