<
toekenningen

Regeling Architectuur → Tentoonstelling

Bruno Taut: De fantasie voorbij. Architect tussen Amsterdamse School en Bauhaus

Museum Het Schip

€ 27.546

In maart 2020 opent in Museum Het Schip de tentoonstelling over de Duitse architect en stedenbouwkundige Bruno Taut (1880 ~ 1938). De aanvrager benoemt dat Taut een sleutelfiguur vormde in de avant-garde en van cruciale betekenis was voor de ontwikkeling in de internationale architectuur en volkshuisvesting. Vier van zijn wijken zijn toegewezen als UNESCO werelderfgoed. De problematiek die hij destijds aankaartte, zoals bouwen voor de gemeenschap, het ontwikkelen van nieuwe stedenbouw, kleurgebruik in architectuur, is wederom actueel. In de tentoonstelling en de publicatie wordt nadruk gelegd op zijn bijzondere relatie met Nederland. De onderzoeksresultaten worden, naast de publicatie, via lezingen en activiteitenprogramma's ontsloten voor bezoekers en specialisten in het werkveld. In de themaprogrammering worden onder andere drie grote symposia georganiseerd. Voor deze tentoonstelling werkt Museum Het Schip samen met partijen in Nederland, Duitsland en Japan. Samenwerkingspartners zijn onder andere het Goethe Instituut, TU Delft, Aedes, museum Neukölln, verschillende Duitse woningbouwverenigingen, de Nederlandse ambassade in Tokio, Museum of History in Takasaki en architect Kengo Kuma.