<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Startsubsidie

Budapest Moves

Studio CLAUD

€ 7.500

Budapest Moves richt zich op een veerkrachtige en gezonde ontwikkeling van het stadscentrum van Budapest. Het team bestaat uit Cecilia Dobos (Studio CLAUD), Orsolya Mátyus (WeCare Architecture) en Daniel Radai (The Urbal) en zet in de startfase een ontwerpend onderzoek op, gericht op de openbare ruimte. In thema's als gemeenschappelijkheid, ecologie en gezondheid ziet het team ruimte voor verbetering in Budapest. Budapest Moves richt zich op het ontwikkelen van een infrastructuur en omgeving waarin fietsen, tuinieren en beweging tot het programma van de stad horen, een stad die meer gericht is op mensen en levendig is. Samenwerkingspartners zijn Hungarian Cycling Club, Amateur Cities, Rawfilter en Antler projects, een botanist en cultuurhistoricus. Het uiteindelijke project moet resulteren in concepten toepasbaar op grote schaal en ontwerpstrategieën voor concrete locaties en uitgewerkte ontwerpen. Uit de casus in Budapest beoogt het team lessen en ontwerpen te extraheren die relevant zijn voor andere, dichtbebouwde steden.