<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Bunga Terung

Kappelhoff Media

€ 7.500

'Bunga Terung' is een animatiefilm waarin Galang, een jonge Indo van Nederlands-Indonesische komaf een Dayak sjamaan probeert te worden tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlogen. Galang's achtergrond compliceert zijn loyaliteit en keuzes. Het verhaal contrasteert mythologische beelden met de grimmige realiteit van een guerrillaoorlog waar vriend en vijand moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Met deze animatiefilm willen Alexander Kappelhoff (projectleider), Thomas Rietbergen (animatie), Marty van den Broek (scenario) en Lynn Setzekorn (Illustratie) de rijke Indonesische cultuur, die ook deel is van de Nederlandse geschiedenis, via animatie onder de aandacht te brengen. Ook willen zij een nieuwe gedeelde culturele referentie maken die verbinding creëert tussen derde generatie Indonesiërs in Nederland en de Indonesische jeugd. Met de startsubsidie wil het viertal een motion comic maken; een interactief stripverhaal met animaties en geluidseffecten. Met deze motion comic, die op verschillende platforms gepubliceerd zal worden, willen de aanvragers draagvlak creëren voor de ontwikkeling van een serie met 24 afleveringen. Ze beogen deze serie zowel in Nederland als in Indonesië uit te brengen. Productiemaatschappijen Manimonki en Asafilm hebben interesse getoond in het project.

website

www.pillargames.nl