<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Onderzoek

But you dont look autistic

Asefeh

€ 7.500

Volgens ontwerper Asefeh Tayebani is er weinig onderzoek gedaan naar vrouwen met autisme en bestaat er weinig kennis over het opstellen van een diagnose voor deze doelgroep. Zo stelt Tayebani dat er veel hoog functionerende vrouwen met autisme bestaan die afwijken van het op mannen gebaseerde beeld van autisme. Daarom gaat Tayebani een startsubsidie gebruiken om in gesprek te gaan met vrouwen met autisme en een speciale gezondheidsinstelling om meer te leren over de ervaringen van vrouwen voor en na het stellen van de diagnose. Deze gesprekken bieden inspiratie voor het vervolg van het project, namelijk het ontwikkelen van een nieuwe serie accessoires en sieraadontwerpen die de complexiteit van autisme tonen. Hiermee beoogt Tayebani bij te dragen aan een bewustzijn over de verscheidenheid aan perspectieven op autisme. De ontwerpen dienen als een empowering tool om vrouwen met autisme het gevoel te geven begrepen te worden. Tijdens de startfase gaat Tayebani onderzoek doen naar materialen en technieken voor zintuiglijke sieraden. Voor het vooronderzoek werkt Tayebani samen met geestelijke gezondheidsinstelling als het Dr. Leo Kannerhuis te Amsterdam. De reflectie op de uitkomsten van het vooronderzoek wordt gepresenteerd door middel van een tentoonstelling.

website

www.asefehtayebani.com