<
toekenningen

Buurtmakers West

Marlies Bielderman

€ 25.000

Buurtmakers West richt zich op verbetering van de leefomgeving in de Rotterdamse wijk Bospolder Tussendijken. De beleving en wensen van bewoners staan hierbij centraal. Het team inventariseert behoeften, drijfveren en motivaties van wijkbewoners en vertaalt deze naar maatregelen in de wijk om de buurt prettiger en klimaatbestendiger te maken. Al doende ontwikkelt Buurtmakers West een opschaalbare buurtmakersaanpak. Om deze aanpak te kunnen delen binnen de eigen organisatie en met partijen die voor soortgelijke uitdagingen staan, wil Buurtmakers West het proces nu vastleggen. Het team Buurtmakers West bestaat uit de in Bospolder Tussendijken wonende designprofessionals Marlies Bielderman, Maurits Lopes Cardozo en Boudewijn Soetens, het Rotterdams Weerwoord van gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Delfland, Evides Waterbedrijf en woningcorporatie Havensteder.