<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Onderzoek

Buurtsuper de Onkruidenier

Stichting de Onkruidenier

€ 20.000

De Onkruidenier en Overtreders W ontwikkelen een eerste Buurtsuper in de openlucht die experimenteert met nieuwe toepassingen voor onkruid als bouwmateriaal. Daarmee wordt de super een projectruimte, onderzoekslaboratorium, sociale tuinschuur en proeftuin voor onkruid en wilde planten. De basisconstructie is opgevuld met nieuw te ontwikkelen bouwmateriaal en met de tijd wordt bekeken hoe materiaal reageert op de weersomstandigheden. Hiermee onderzoeken De Onkruidenier en Overtreders W of het materiaal bruikbaar is en verder ontwikkeld kan worden. Zo wordt de super een driedimensionale staalkaart met nieuwe toepassingen voor onkruid als bouwmateriaal. Tevens vormt het een voorbeeld voor het bouwen van kleinschalige mobiele architectuur op basis van circulair bouwen. Door samen experiment en crossover aan te gaan beogen De Onkruidenier en Overtreders W de ongewenste natuur en (on)kruid in de stad weer een waardevolle betekenis te geven.

website

www.onkruidenier.nl