<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

Calx Cannabis

Studio Baukje Trenning

€ 17.455

Met het project Calx Cannabis onderzoekt Studio Baukje Trenning de mogelijkheden van kalkhennep als functioneel, esthetisch en ecologisch bouwmateriaal. In het project worden traditionele stuctechnieken gecombineerd met een duurzame manier van bouwen aan de hand van eigentijdse vormgeving. Ontwerper Baukje Trenning heeft 25 jaar ervaring met kalk, gips, cement, beton en keramiek. Ze ontwikkelt zelf geïnitieerde ontwerpen, industriële producten en in situ projecten voor architecten, kunstinstellingen en ontwikkelaars. Startpunt van het ontwerpend onderzoek zijn de bouwfysische eigenschappen van kalkhennep. Trenning wil een eigentijdse vormentaal koppelen aan duurzame materiaalbehandeling. Dit project bevindt zich op het raakvlak van architectuur en industriële vormgeving. Het betreft enerzijds de gebouwde ruimte, beleving van architectonische huid en traditionele en eigentijdse wijzen van bouwen, en anderzijds materiaalontwikkeling, onderzoek naar grondstoffen, seriematige productie van elementen. Het project is een onderzoek naar en doet uitspraken over beide vakgebieden. Het doel van deze eerste fase van het project is het aanleggen van een materiaal- en vormbibliotheek die de fysieke en esthetische eigenschappen van kalkhennep toont en de maatschappelijke urgentie adresseert om op duurzame wijze te produceren.

website

baukjetrenning.nl