<
toekenningen

Carebnb

De Jong Gortemaker Algra & Twynstra Gudde

Onze maatschappij is volgens de aanvrager niet zo ingericht dat het vanzelfsprekend is dat mensen altijd op mantelzorg kunnen terugvallen. Wanneer een sociaal netwerk ontbreekt of onvoldoende toereikend is ontstaat een grotere behoefte aan professionele zorg. Het team van Twynstra Gudde en De Jong Gortemaker Algra stelt voor deze mensen in eigen buurt op te vangen zodat zij voor de tijdelijke extra ondersteuning kunnen terugvallen op vertrouwde eigen artsen en verpleegkundigen. Daarvoor ontwikkelt zij een netwerk van Carebnb's. Een Carebnb is kleinschalig en huiselijk, ligt in eigen buurt, biedt veel ruimte voor zelfregie en wordt gerund door mensen uit de wijk. De bouwkundige opzet is helend en prikkelt de zelfstandigheid. Het onderzoek start met een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de zorgbehoefte. Om welke zorgbehoeften gaat het en hoe vaak is dat op wijkniveau? Daarna volgt een inventarisatie van bestaande modellen in binnen- en buitenland. In het tweede deel van het onderzoek richt het team zich op de Carebnb zelf. Welke ruimtelijke vorm is nodig, hoe wordt het gefinancierd? In het onderzoek werkt het team samen met Laurens, een zorgaanbieder in Rotterdam en omstreken. De studie spitst zich toe op drie gebieden in die regio. Lansingerland, Hillegersberg-Schiebroek en Delfshaven. Hierdoor komt een variëteit aan stedelijke omgevingen en bewonersgroepen aan bod. In deze wijken zoekt men ook contact met eerstelijnszorgverleners en bewonersorganisaties die als klankbord zullen fungeren.

website

www.carebnb.nu