<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

Carel Weeber; Leven en Werken

Crimson Architectural Historians

€ 27.650

Carel Weeber is een van de meest spraakmakende Nederlandse architecten uit de afgelopen 60 jaar, zo stelt Crimson. Door middel van een onderzoek en een publicatie wil ze aandacht vestigen op zijn architectonische, stedenbouwkundige en theoretische werken, zijn positie in het publieke debat en de betekenis ervan voor de Nederlandse architectuur in internationale context. Doel is een breed toegankelijk publieksboek over Carel Weeber te ontwikkelen, waarin zijn dikwijls polemische uitlatingen, het controversiële karakter van zijn werk, maar ook de wijze waarop hij met zijn activiteiten reageerde op maatschappelijke ontwikkelingen, gezien kunnen worden als een oproep tot een meer politiek geëngageerde architectuur. Door zijn werk en zijn opvattingen vanuit zijn eigen levensloop te beschouwen zet het thema's als diversiteit, migratie en de relatie met het buitenland op een bijzondere wijze op de agenda. Diverse uitgevers hebben reeds interesse getoond.

website

www.crimsonweb.org