<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep

Casablanca Futures

Complex Urban Landscape Design (CULD)

€ 10.000

Het Nederlandse ontwerpbureau CULD organiseert een verkennende expertmeeting in Casablanca over de groeiscenario's van de stadsregio Casablanca, de zogenaamde Casablanca Futures. De expertmeeting zal lokale stakeholders en Nederlandse stedenbouw professionals met elkaar laten kennismaken. Concreet doel van de verkenning is het combineren van lokale Marokkaanse kennis en expertise met Nederlandse ervaring op het gebied van stedenbouw, planning en integrale duurzaamheid.

De stadsregio Casablanca maakt op dit moment een ongecontroleerde, deels informele, groeisprong door. Nadat CULD in maart 2013 een lezing gaf over duurzame stedenbouw, bleek uit de reacties dat in Marokko een grote interesse bestaat voor het duurzame denken in de (steden)bouw. De verkennende expertmeeting is gericht op het faciliteren van inhoudelijke en persoonlijke kennismaking tussen de Nederlandse stedenbouwkundigen en specialistische ingenieurs, met Marokkaanse vakgenoten, overheden, academici en particuliere opdrachtgevers. De expertmeeting kan een aanzet zijn voor een groter en veelomvattend project waarin met meerdere partners integraal wordt gewerkt aan de toekomst van Casablanca. Daarnaast, door de dialoog, zal de Nederlandse stedenbouw in Marokko worden geëtaleerd en zal op een structureel niveau het Nederlands-Marokkaans stedenbouw netwerk worden uitgebreid.

Dit project is ondersteund naar aanleiding van de >> Open Oproep: Verkennen Kansen Internationalisering.

website

www.culd-org.eu