<
toekenningen

Cascoland/ Tokyo Presentation/ Exchange Trip

Cascoland

€ 7.500

Voucherprocedure Actieagenda Internationaal

Bij de Eendagszaak kunnen buurtbewoners met bepaalde kwaliteiten of talenten uittesten of hun ideeën voor bepaalde buurtvoorzieningen goed genoeg zijn om te kunnen uitgroeien tot rendabele bedrijfjes. Succesvolle winkeliers krijgen de mogelijkheid om hun activiteiten uit te breiden naar een van de lege panden in de straat en zelf een winkel te beginnen. Een aantal heeft die stap al gezet. Zo breidt het aantal buurtwinkeliers zich langzaam uit. Wat ze gemeen hebben is hun inzet voor de buurt en het welzijn van de bewoners. Op die manier creëren de winkeliers van de Van Deysselstraat in samenwerking met Cascoland en Rochdale een zorgzame gemeenschap. Buiten dit sociale programma heeft Cascoland in de publieke ruimten van de buurt een aantal fysieke interventies uitgevoerd. Hele eenvoudige injecties kunnen onmiddellijk een enorm verschil maken. Deze combinatie van een sociaal programma en fysieke aanpassingen in de straat is een eerste stap naar verandering. Op 19 november 2019 kregen de Cascoland-projecten in Amsterdam bezoek van twee Japanse organisaties: de Japanse sociale woningcorporatie Urban Renaissance Agency (UR), een aan de overheid gelieerde onderneming met 700.000 woningen in Japan, en Real Public Estate (Re-public Estate), een bedrijf dat overheidsvastgoed koppelt aan particuliere gebruikers en die gespecialiseerd zijn in architectuur, gemeenschapsontwikkeling en gemeenschapsbeheer. Cascoland, UR en Re-public Estate zijn alle drie geïnteresseerd in de revitalisering van naoorlogse buurten. De bezoekers waren onder de indruk van de inventieve aanpak van Cascoland en van de gelijkwaardige rol die een Nederlands kunstenaarscollectief kan spelen in de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties.

UR en Re-public Estate hebben Cascoland nu gevraagd om in Tokio een presentatie over hun werk en een workshop te komen geven, en om op basis van Cascolands expertise een samenwerking te starten voor de ontwikkeling van nieuwe 'bottom-up' revitaliseringsmethoden voor Japan, en van multifunctionele, plurinationale en generatiebestendige 'gemeenschappelijke ruimten & voorzieningen' voor investering in een sociaal programma en als basis voor een renovatieproces voor sociale woningbouw in naoorlogse wijken van Tokio.

'Cascoland/ Tokyo Presentation/ Exchange Trip' ontvangt de voucher voor internationale kennisdeling en doorontwikkeling van het eerder door de Open Oproep Designing a Community of Care tot stand gekomen ontwerpend onderzoek Cascoland Van Deyssel/ De Eendagszaak. Meer informatie over de Voucherregeling Actieagenda Internationaal vindt u hier.

website

cascoland.com