<
toekenningen

Cascoland Van Deyssel

Cascoland

Door de plannen voor de grootschalige renovatie van de Van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West zien de woningcorporatie Rochdale en het kunstenaarscollectief Cascoland de kans voor de ontwikkeling van een toegankelijkere en zorgzamere wijk. Sinds begin 2018 zijn er veel winkelpanden van de Van Deysselstraat niet in gebruik of bieden ze ruimte aan ondernemingen die weinig bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt. Cascoland wil onderzoeken hoe de herinrichting en de programmering van de winkelpanden kunnen bijdragen aan een gezonde en zorgzame buurt. Het collectief stelt voor om buurtbewoners de gelegenheid te geven om wekelijks een dag of een dagdeel mede-eigenaar te zijn van de zogenaamde Eendagszaak. Onderzocht wordt hoe ondernemers vanuit de Eendagszaak kunnen bijdragen aan het signaleren van zorgvragen uit de buurt en hoe ze daarin kunnen samenwerken met professionele hulpverlening. Gedurende de uitvoering van het projecten wonen de medewerkers van Cascoland in de wijk en organiseren ze performatieve en theatrale acties in de openbare ruimte. Uitgangspunt is dat buurtbewoners daarin participeren. Zo activeert Cascoland buurtbewoners en ondernemers in de buurt, gaat samen met hen aan de slag om vervolgens tot het ontwerpen van nieuwe perspectieven en mogelijkheden voor een zorgzame wijk te kunnen komen. Daarnaast wil Cascoland verschillende fysieke aanpassingen aan de straat en de plinten van de winkelpanden uit testen om daarmee het functioneren van de straat en het verbinden van de buurt met de ondernemers te kunnen verbeteren. In dit project werken Cascoland en Rochdale met Stadsdeel Nieuw West, en zorgorganisaties in de wijk.

website

cascoland.com