<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

CAST

€ 30.876

CAST (Tilburg) wil in 2017 de stedelijke dynamiek centraal stellen aan de hand van drie programmalijnen die uitgediept worden met verschillende projecten. De eerste programmalijn richt zich op de snelle ontwikkelingen van het stadshart van Tilburg. Hierin vindt ondermeer een inspiratielezing plaats waarin geleerd wordt van de Efteling voor de toekomstige beleving van het stadshart. De tweede programmalijn gaat over het mobiliteitsvraagstuk in de stad en moet leiden tot input voor de mobiliteitsvisie van de gemeente. De derde programmalijn gaat in op ontwikkelingen op gebied van wonen, met een symposium, excursie naar tiny houses en het tonen van de expositie 'A home away from home'.

website

www.castonline.nl