<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

CAST

€ 54.800

CAST werpt zich op als promotor van ruimtelijke kwaliteit in de regio Tilburg en wil de kwaliteit van architectuur, stedenbouw, openbare ruimte en landschap stimuleren. In 2019 richt het architectuurcentrum zich op drie programmalijnen:
1. WIJKatelier: Wijk vol Energie
2. REGIOatelier: Logistiek Landschap
3. BOUWSTOF: een talkshow over architectuur en ruimte.
Samen met ontwerpers, bewoners en andere stakeholders gaat CAST binnen deze lijnen bouwen aan toekomstscenario's, oplossingsrichtingen voor de energietransitie en de ongebreidelde groei van grote distributiehallen in het Brabantse landschap. CAST werkt samen met verschillende partners die een affiniteit hebben met architectuur, overheden, onderwijs, woningcorporaties en bedrijfsleven, zoals TIAFF, Provincie Brabant, Telos, Bibliotheek Midden-Brabant en Kunstloc.

website

www.castonline.nl