<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

CBK Zeeland

€ 74.000

CBK Zeeland organiseert activiteiten om aandacht te vragen voor de stand van zaken op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap in Zeeland. Het komend jaarprogramma 'POP-DOWN MELT-UP' richt zich op twee aan elkaar verbonden maatschappelijke opgaven in de globale transitie naar duurzame energie: de toekomstige ontmanteling van de kolencentrale en de kerncentrale in Borsele. Het ontmantelingsvraagstuk heeft een vergaande ruimtelijke impact op Zeeland. In samenwerking met een multidisciplinair team beoogt het CBK Zeeland een procesaanpak voor de ontmanteling die voorbij gaat aan de technocratische benadering. POP DOWN MELT UP omvat vier werkblokken met workshops, debatten en dialoogtafels. Bij het programma betrekt het CBK niet alleen direct betrokken ondernemers en overheden, maar ook burgers, natuurorganisaties, ontwerpers van bureau Kossmann.DeJong en architecten waaronder ROAD architecten, H+N+S Landschapsarchitecten en RAU architects.

Dit programma is onder voorwaarde gehonoreerd.

website

cbkzeeland.nl