<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Celebrating Repair

Throwing Snowballs

€ 7.500

In het najaar van 2019 is het tien jaar geleden dat het Repair Manifesto wereldwijd werd uitgezet en dat het allereerste Repair Café in Amsterdam werd georganiseerd. Martine Postma, oprichter van Stichting Repair Café International, en Joanna van der Zanden, initiator en co-schrijver van het Repair Manifesto, grijpen dit jubileum aan om een Repair Manifestatie te organiseren: Celebrating Repair. Doel is om naast reparatie als duurzaam alternatief voor de wegwerpmaatschappij ook nieuwe verbindingen te leggen tussen de Repair Cafés en de creatieve sector en toekomstige scenario's te ontwikkelen. Daarnaast stellen ze dat repareren, in de breedste zin van het woord, een brug kan slaan tussen bestaande maatschappelijke orders en een duurzame toekomst en dat de mentaliteit achter reparatie kan worden ingezet om te reflecteren op consumptiepatronen en een maatschappij waarin kapitalistische motieven de boventoon voeren. Hiervoor wordt een programma ontwikkeld, met onder andere een tentoonstelling en symposium, om de betekenis van de actieve reparatiecultuur vanuit verschillende invalshoeken te belichten. De startsubsidie wordt ingezet voor vooronderzoek en veldwerk voor het uitwerken van een projectplan door Joanna van der Zanden (Throwing Snowballs).

website

www.throwingsnowballs.nl