<
toekenningen
  • tentoonstelling Change Museum Boijmans met werk van Iris van Herpen

Deelregeling Vormgeving → Tentoonstelling

Change!

Museum Boijmans Van Beuningen

€ 45.000

De Change Labs zijn onderdeel van de tentoonstelling Change! waarin hedendaags ontwerp centraal staat. Het Museum Boijmans Van Beuningen signaleert een nieuwe generatie ontwerpers die op geëngageerde wijze reageert op een veranderende wereld en wil de nieuwe en verbrede rol van ontwerp en ontwerper overbrengen op het publiek. Aan de hand van de drie thema's conflict, schaarste en meerstemmigheid in de mediasamenleving wordt getracht interactie en discussie tussen publiek en ontwerpers te stimuleren, zodat ook de maatschappelijke relevantie en urgentie van creativiteit en innovatie over wordt gebracht. Het museum stelt zichzelf ten doel niet alleen het eindproduct maar ook het proces, het denken en de interactie met publiek centraal te stellen. Hiertoe richt het museum in de tentoonstelling acht Labs in, waar acht ontwerpers kunnen interveniëren, onderzoeken, nieuw werk ontwikkelen en daarin publiek en experts betrekken. De acht ontwerpers/ontwerpstudio's zijn: Olivier van Herpt, Arne Hendriks, Atelier NL, Dave Hakkens, Elisa van Joolen, Bas van Abel, Manon van Hoeckel en Jolan van der Wiel.

website

www.boijmans.nl